03.03.2019. UZMANĪBU! Kluba biedru sapulce 3.martā. Pieņemtie lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 4.03.19

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 3.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).

Sapulces darba kārtība:

1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par darbību 2018.gadā. TKK 2019.gada darbības plāns.
2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2018.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
3. Grozījumi TKK Ciltsdarba nolikumā.
4. Revidenta ziņojums. 2018.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
5. Revidenta vēlēšanas.
6. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
7. Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pasta adresēm.

Pieņemtie lēmumi:
1.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2018.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2019.gada darba plānu.
2. Pieņemt zināšanai informāciju par aktuālajiem ciltsdarba jautājumiem.
3. Izdarīt grozījumus TKK Ciltsdarba nolikumā, atsevišķus punktus papildinot/ svītrojot atbilstoši grozījumiem LKF Ciltsdarba reglamentā un Latvijas vācu aitu suņu kluba Ciltsdarba nolikumā. Papildināt TKK Ciltsdarba nolikumu ar 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā: “Papildus LKF attiecīgās šķirnes kluba Ciltsdarba nolikuma prasībām pielaidei ciltsdarbam Kluba biedram piederošai vaislas kucei starplaikā starp iepriekšējo un nākamo metienu (pirms pārošanas atļaujas saņemšanas) kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm jāsaņem novērtējums “teicami” vai “ļoti labi”.”
4. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2018.gada pārskatu. Apstiprināt 2018.gada pārskatu.
5. Par revidenti atkārtoti ievēlēt I.Kozlovu.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018