13.11.2012. Par labturības apmācības apliecinājuma ieguvi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.266 prasībām

Pirmo reizi publicēts: 16.11.12

LKF Prezidija 13.11.2012. lēmums par labturības apmācības apliecinājuma ieguvi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.266 prasībām.

LKF statūtu 1.5.p. nosaka: “LKF savā darbībā vadās pēc saviem statūtiem, Starptautiskās kinoloģiskās federācijas (FCI) statūtiem un nolikumiem, Latvijas Republikas likumdošanas.”

Tādējādi LKF klubiem un viņu biedriem ir jāizpilda prasības, kādas audzētājiem izvirza MK noteikumi Nr.266, proti, jābūt apmācītiem labturības jautājumos. Papildu apmācība nav nepieciešama tiem, kuriem ir biologa, veterinārārsta vai kinologa izglītība (arī LKF licenzētie profesionālās pilnveides kursi „Kinoloģijas pamati”).

LKF kluba biedrs var iegūt apliecinājumu šādā veidā:

1) LKF vai jebkuras citas reģistrētas mācību iestādes organizētajā apmācībā, saņemot rakstisku apliecinājumu;

2) Ja apmeklēts seminārs vai apmācības kurss kādā biedrībā vai komercstruktūrā un nokārtots tests par labturības jautājumiem LKF (par testu noteiktā apmaksa ir 20,00LVL);

3) Ja apmeklēti LKF kinoloģijas kursi un tajos nokārtotas vismaz 80% no paredzētajām ieskaitēm un nokārtots tests (tests ir bezmaksas).

Informācija

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018