17.03.2013. Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulces lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 19.03.13

Lēmumi:
1.Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2012.gada pārskatu un 2012.gada pārskatu. 2.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2012.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2013.gada darba plānu.
3.Par revidenti ievēlēt S.Apškrūmu.
4. Par Ciltsdarba komisijas vadītāju ievēlēt K.Škodovu, par Ciltsdarba komisijas locekli – I.Čuhnovu-Rancāni, par otru Ciltsdarba komisijas locekli atstājot R.Pabērzu.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018