Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulces kopsavilkums

Šī gada 26.jūnijā norisinājās Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce, kā ietvaros tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Pieņemts valdes pārskats par 2019.gadu,akceptēts 2020. gada plāns.

2. Pieņemti zināšanai aktuālie ciltsdarba jautājumi.

3. Apstiprināts revidenta ziņojums un 2019.gada pārskats.

4. Par revidenti ievēlēta I. Kozlova.

Paldies, ka ieradāties un novēlam Jums jauku šo vasaru! Uz tikšanos nākamajā sapulcē!

Uzaicinājums uz Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulci

Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 26.jūnijā plkst. 19.00 Talsu novada Lībagu pagasta “Pinēdiņos”.

Sapulces darba kārtība:

  1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par 2019.gadu. TKK 2020.gada darbības plāns.
  2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2019.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
  3. Revidenta ziņojums. 2019.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
  4. Revidenta pārvēlēšana.
  5. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
  6. Dažādi jautājumi. Debates.

Ierašanās uz sapulci – OBLIGĀTA!

Epidemioloģiskā drošība un piesardzība tiks nodrošināta – sapulce notiks ārtelpās. Lūgums ievērot 2m savstarpējo distanci.

Sīkāk informāciju skatīt epastā!