Informācija par “Nacionālo visu šķirņu suņu izstādi” 24-25.oktobrī, Talsos

Cienījamie izstādes dalībnieki! Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu valstī, sīkāka informācija par Talsu kinoloģiskā kluba organizēto “Nacionālo visu šķirņu suņu izstādi” 24. un 25.oktobrī, Talsos sekos pēc Krīzes vadības padomes sēdē, saistībā ar Covid-19 straujo izplatību Latvijā, pieņemtajiem ierobežojumiem. Reģistrēšanās izstādēm tiek pagarināta līdz 14.10.(ieskaitot)!!! Informēsim arī par izmaiņām ekspertu sastāvā.

Dear participants! Taking into account the increased number of Covid-19 infections in Latvia, more detailed information on the “National Dog Show of All Breeds” organized by Talsi Cynological Club on October 24 and 25 in Talsi will follow after the Crisis Management Council meeting of the government, according to the restrictions adopted. The registration for the Dog Shows is extended until 14.10 (inclusive)!!! We will also inform you about changes in the composition of experts.