Izsakām līdzjūtību Zandai Ginterei

Kad atlaižam aizejošo, mīlestība paliek mūsos…

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Mīlestībā Zandai Ginterei, māsu aizvadot, kluba biedri.