29.07.2012. kluba suņi sekmīgi starējuši Latvijas vācu aitu suņu kluba rīkotajās BH sacensībās

Pirmo reizi publicēts: 6.08.12

EDORA PIONERY (vācu aitusuns)- īp. I.Čuhnova-Rancāne, 3.vieta
FEITA (bežšķirnes) – īp. J.Bredika, 5.vieta

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018