Sekmīgi noslēgusies Talsu kinoloģiskā kluba rīkotā nacionālā suņu izstāde

Pirmo reizi publicēts: 6.05.19

Sekmīgi noslēgusies Talsu kinoloģiskā kluba rīkotā nacionālā suņu izstāde ar CAC titula piešķiršanu.
Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās un palīdzēja izstādes organizēšanā! Uz tikšanos nākamajā Talsu kinoloģiskā kluba rīkotajā nacionālajā suņu izstādē ar CAC titula piešķiršanu Talsos 2019.gadā!/ You are kindly welcome to our next National dog show at Talsi, LATVIA on 2020!

4.-5.maijā notiks Talsu kinoloģiskā kluba organizētā suņu izstāde

Pirmo reizi publicēts: 29.04.19

03.03.2019. UZMANĪBU! Kluba biedru sapulce 3.martā. Pieņemtie lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 4.03.19

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 3.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).

Sapulces darba kārtība:

1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par darbību 2018.gadā. TKK 2019.gada darbības plāns.
2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2018.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
3. Grozījumi TKK Ciltsdarba nolikumā.
4. Revidenta ziņojums. 2018.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
5. Revidenta vēlēšanas.
6. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
7. Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pasta adresēm.

Pieņemtie lēmumi:
1.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2018.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2019.gada darba plānu.
2. Pieņemt zināšanai informāciju par aktuālajiem ciltsdarba jautājumiem.
3. Izdarīt grozījumus TKK Ciltsdarba nolikumā, atsevišķus punktus papildinot/ svītrojot atbilstoši grozījumiem LKF Ciltsdarba reglamentā un Latvijas vācu aitu suņu kluba Ciltsdarba nolikumā. Papildināt TKK Ciltsdarba nolikumu ar 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā: “Papildus LKF attiecīgās šķirnes kluba Ciltsdarba nolikuma prasībām pielaidei ciltsdarbam Kluba biedram piederošai vaislas kucei starplaikā starp iepriekšējo un nākamo metienu (pirms pārošanas atļaujas saņemšanas) kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm jāsaņem novērtējums “teicami” vai “ļoti labi”.”
4. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2018.gada pārskatu. Apstiprināt 2018.gada pārskatu.
5. Par revidenti atkārtoti ievēlēt I.Kozlovu.

10.11.2018. Kluba paraugdemonstrējums starptautiskajā mājdzīvnieku izstādē "Rīgas uzvarētājs 2018"

Pirmo reizi publicēts: 15.11.18

03.06.2018. Sporta svētki suņiem un suņu saimniekiem "Talsu suns 2018"

Pirmo reizi publicēts: 21.05.18

Reģistrācija no plkst. 10:00
Sacensību sākums plkst. 11.00
Noslēgums. Apbalvošana plkst. 18.00

Sacensību veidi:
BH
VPK
Jautrības stafete

Norises vieta: “Pinēdiņi”. Lībagu pagasts, Talsu novads

Līdzi obligāti: Lolojumdzīvnieka pase!!!

Pieteikties pie Ilzes Čuhnovas-Rancānes: tālr. 29198762, e-pasts: cranberry7@inbox.lv līdz 31.05.2018.

18.03.2018. Kluba suņu paraugdemonstrējums starptautiskajā suņu izstādē "PetExpo 2018"

Pirmo reizi publicēts: 20.03.18

UZMANĪBU! Kluba biedru sapulce 4.martā. Pieņemtie lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 16.02.18

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 4.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).

Sapulces darba kārtība:

1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par darbības periodu 2015.-2017.gads. TKK 2018.gada darbības plāns.
2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2017.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
3. Revidenta ziņojums. 2017.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
4. Revidenta pārvēlēšana.
5. Valdes darbības novērtējums.
6. Valdes vēlēšanas.
7. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
8. Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pasta adresēm.

Pieņemtie lēmumi:
1.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2015.-2017.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2018.gada darba plānu.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Kinoloģiskās federācijas plānotos grozījumus LKF Ciltsdarba reglamentā. Pēc to apstiprināšanas izdarīt attiecīgus grozījumus TKK Ciltsdarba nolikumā.
2. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2017.gada pārskatu un 2017.gada pārskatu.
3. Par revidenti ievēlēt I.Kozlovu.
4. Apstiprināt TKK valdi (uz 3 gadiem) šādā sastāvā: – S.Matveja – I.Čuhnova-Rancāne – U.Ezergals – Z.Gintere – K.Škodova
5. Nodrošināt TKK darbības atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Talsi suņiem draudzīgi jeb ideja, kā padarīt Talsus suņiem un viņu saimniekiem draudzīgākus

Pirmo reizi publicēts: 9.01.18

Talsu novada tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar NVA praktikantu Oto Kļaviņu izveidojis filmu “Talsi suņa acīm”, kas parāda Talsu skaistākās vietas no viņa mīluļa Bobija skatupunkta.
Kampaņas mērķis ir popularizēt Talsu novadu kā suņiem un viņu saimniekiem draudzīgu galamērķi.

Vairāk lasīt: šeit

Filma

Papilonu kucītes HARMONY FLYGRACE sasniegums Pasaules suņu izstādē 2017

Pirmo reizi publicēts: 13.11.17

Foto: Alex Design

08.11.2017. ESAT GAIDĪTI LKF SUŅU ČEMPIONU ČEMPIONĀTĀ!

Pirmo reizi publicēts: 8.11.17

ESIET GAIDĪTI LKF SUŅU ČEMPIONU ČEMPIONĀTĀ !

LKF uzsāk reģistrāciju uz labāko Latvijas suņu sacensībām “Čempionu čempionāts”.
Dalībnieki: LKF ciltsgrāmatā reģistrēti suņi un kuces, kuri ieguvuši Latvijas jaunā čempiona, Latvijas čempiona vai Latvijas veterānu čempiona titulu.
Pasākuma norises vieta: ,,Dino Zoo Pasaule”, Krasta iela 52, Rīga
Pasākuma norises datums: 2018.gada 13.janvāris
Eksperti: Irina Poletaeva (Somija) – visu šķirņu eksperte Anatolijs Žuks (Baltkrievija) – visu šķirņu eksperts Aleksejs Belkins (Krievija) – visu šķirņu eksperts

Reģistrācija no 2017.gada.6.novembra līdz 20.decembrim.
Visi dalībnieki saņems piemiņas balvu, bet 6 labākie īpašas balvas un ceļazīmi uz Baltijas valstu čempionu čempionātu. Dalības maksa – 35,0 euro.

Organizē: LKF Izstāžu komisija

jaunāks →
(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018