Kluba biedru 25.03.2012. sapulces lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 30.03.12

1. Valdes darba novērtējums – “teicami”.
2. Pieņemts 2011.gada pārskats un revidenta ziņojums.
3. Sakarā ar pilnaru (3 gadi) termiņa beigām ievēlēta jauna valde (bijušie valdes locekļi ievēlēti atkārtoti uz 3 gadiem).
4. Ievēlēts jauns Ciltsdarba komisijas loceklis.
5. Pieņemti grozījumi Ciltsdarba nolikumā (1.7. un 11.4.apakšpunkts).
6. Pārvēlēts revidents un atkārtoti ievēlēts kasieris.
7. Kluba biedri iepazīstināti ar aktualitātēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos par mājdzīvnieku labturību, reģistrācijas prasībām, ar izmaiņām LKF Ciltsdarba reglamentā un Izstāžu reglamentā.
8. Pārrunāti aktuālie izstādes organizēšanas jautājumi.
9. Pārrunātas ciltsdarba aktualitātes.
10. Izskatīti citi ar kluba darbības pilnveidošanu saistītie jautājumi un darba plāns 2012.gadam.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018