Kluba biedru 13.02.2011. sapulcē pieņemtie lēmumi.

Pirmo reizi publicēts: 17.01.11

1) Apstiprināts biedrības 2010.gada pārskats un revidenta ziņojums.
2) Izskatīts 2010.gada kluba darbības rezultātu apkopojums un analīze.
3) Pieņemti Grozījumi Ciltsdarba nolikumā (sakarā ar izmaiņām LKF Ciltsdarba reglamentā). Dzintars Siliņš apstiprināts par Ciltsdarba komisijas locekli (Valdes sēdē – par Ciltsdarba komisijas vadītāju).
4) Pārvēlēts revidents un kasieris.
5) Izskatīti 07.05.2011. Talsu nacionālās CAC izstādes rīkošanas aktuālie jautājumi.
6) Dažādi jautājumi: – izskatīti vācu aitusuņu šķirnes aktuālie jautājumi, pieņemts lēmums par kluba nostāju, par kluba pārstāvi šo jautājumu risināšanā ar šķirnes klubu deleģēta Z.Gintere; – mainīta biedrības juridiskā adrese, jaunā adrese no 16.02.2011. (pieejama arī mājas lapā): “Akmeņi”, Lībagu pag., Talsu novads, LV-3258; – interesenti par ringa darbinieku mācībām aicināti pieteikties e-pastā pie Kitijas Škodovas (KitijaSkodova@inbox.lv); – biedrībai atvērts norēķinu konts (sk. informāciju mājas lapā).

Atgādinām, ka līdz 01.03.2011. samaksājama biedra nauda par 2011.gadu, pretī tiks izsniegtas 2011.gada biedra kartes!!! (2010.gadā izsniegtās biedra kartes 2011.gadā nav derīgas!!!)

Biedri, kuri līdz 01.06.2011. nebūs samaksājuši biedra naudu, saskaņā ar Statūtiem tiks uzskatīti par izslēgtiem no biedrības automātiski.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018