UZMANĪBU!!! Kluba biedru sapulce 11.martā! Pieņemtie lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 10.02.17

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 11.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).

Sapulces darba kārtība:
1) Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par 2016.gadā paveikto. TKK 2017.gada darbības plāns. 2) Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2016.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi. 3) Revidenta ziņojums. 2016.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana. 4) Revidenta pārvēlēšana. 5) TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi. 6) Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pastiem.

Pieņemtie lēmumi:
1.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2016.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2017.gada darba plānu.
2. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2016.gada pārskatu un 2016.gada pārskatu.
3. Par revidenti ievēlēt B.Kražovsku.
4. Deleģēt TKK valdes priekšsēdētāju S.Matveju sarunai ar Talsu novada domi par iespējām suņu laukuma ierīkošanai Talsos.
5. Organizēt biedrus izglītojošus seminārus, sporta sacensības suņiem un suņu saimniekiem, hendlinga apmācību un suņu psiholoģiskās uzvedības testu.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018