UZMANĪBU!!! Kluba biedru sapulce 5.martā plkst. 11.00 Talsos. Pieņemtie lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 4.02.16

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 5.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).
Sapulces darba kārtība:

1) Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par 2015.gadā paveikto. TKK 2016.gada darbības plāns.
2) Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2015.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
3) Revidenta ziņojums. 2015.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
4) Revidenta pārvēlēšana.
5) TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
6) Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pastiem.

Pieņemtie lēmumi:
1.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2015.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2016.gada darba plānu.
2. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2015.gada pārskatu un 2015.gada pārskatu.
3. Par revidenti ievēlēt B.Kražovsku.
4. Kluba biedri Audzētavu īpašnieki, audzētāji-afiksa īpašnieki un vaislas suņu īpašnieki līdz 30.03.2016. nosūtīs elektroniski TKK Ciltsdarba vadītājai K.Škodovai elektroniskās veidlapas ciltsdarba uzskaitei. Sākot no 2017.gada, veidlapas nosūtāmas līdz 1.martam. K.Škodovai kontrolēt lēmuma ievērošanu un izpildi klubā.
5. Kluba valdei turpināt informēt biedrus par plānotajiem pasākumiem suņu psiholoģiskā testa veikšanai.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018