Svarīgākie likumdošanas akti, kas jāievēro suņu īpašniekiem

Latvijas Republikas likumdošana

Dzīvnieku aizsardzības likums

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtība

Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

Latvijas Kinoloģiskās federācijas nolikumi un dokumenti

Talsu kinoloģiskais klubs kā Latvijas Kinoloģiskās federācijas (LKF) biedrs savā darbībā ievēro LKF normatīvos dokumentus.

Latvijas Kinoloģiskās federācijas nolikumi un dokumenti

Par vakcināciju pret trakumsērgu – IZMAIŅAS!!!

2013.gada 9.maijā Saeima apstiprinājusi izmaiņas Veterinārmedicīnas likumā. Lai arī Latvijas suņu īpašniekiem būtu tādas pašas tiesības kā citiem Eiropas Savienības valstu dzīvnieku īpašniekiem, turpmāk suņi pret trakumsērgu ir vakcinējami saskaņā ar vakcīnas ražotāja sniegto instrukciju. Tas nozīmē: ja Jūsu suns ir vakcinēts pret trakumsērgu ar NOBIVAC rabbies vakcīnu, tad nākamā vakcinācija ir jāveic pēc 3 gadiem. Ja suns vakcinēts ar firmas MERIAL trakumsērgas vakcīnu, tad atkārtoti suns jāvakcinē pēc 2 gadiem. Ja Jūs ar suni izbraucat uz trešajām valstīm (Krieviju, Baltkrieviju u.c.), tad jāievēro šo valstu prasības, kuras vislabāk uzzināt attiecīgo valstu vēstniecībās, griežoties tur rakstiski.