Talsu kinoloģiskais klubs ir Latvijas Kinoloģiskās federācijas (LKF) klubs.

Pirmo reizi publicēts: 8.10.08

Par mums

Talsu kinoloģiskais klubs ir Latvijas Kinoloģiskajā federācijā (LKF) esošs klubs.

Suņi ir mūsu dzīvesveids. Kopā ar suni mēs mācāmies dzīvi. Mēs pulcējam kopā pozitīvi domājošos suņiniekus ne tikai no Talsiem, Talsu apkārtnes un Kurzemes, bet arī no visas Latvijas.

Mēs piedāvājam suņu apmācību, suņu un to saimnieku kopīgas un regulāras sportiskās aktivitātes neatkarīgi no suņa šķirnes, vecuma un apmācības pakāpes. Suņu labas uzvedības un manieru demonstrēšana ir viena no mūsu darbības prioritātēm daudzu gadu garumā.

Mēs esam aktīvi iesaistījušies Canis terapijas (terapija ar suni) kustībā.

Mūs vieno kopīgi braucieni uz izstādēm, īkšķu turēšana tajās par katru mūsu suni. Mums rūp arī labā slava par mūsu suņu skaistumu, šķirnīgumu un veselību.
Un visbeidzot − tie ir mūsu kopīgie „tusiņi”, tos nevar aprakstīt, tajos jābūt klāt! (sk. visu – mūsu fotogalerijā!!!).

Par Latvijas Kinoloģisko federāciju:

Latvijas Kinoloģiskā federācija
ir lielākā kinoloģijas organizācija Latvijas Republikā, apvieno 36 suņu audzētāju klubus (t.sk. Talsu kinoloģisko klubu), 2004.gadā reģistrēta arī kā izglītības iestāde. LKF kopš 1996. gada darbojas Starptautiskās kinoloģiskās federācijas (FCI) sastāvā un ir vienīgā attiecīgā profila organizācija Latvijā, kura pārstāv Latvijas kinoloģiju FCI, 2005.gadā kļuvusi par tās pilntiesīgo biedru. LKF ciltsrakstus atzīst vairāk nekā 80 pasaules valstīs. LKF vienīgā Latvijā veic suņiem veselības pārbaudes (acu, locītavu slimības), lai neļautu vairoties slimiem dzīvniekiem un garantētu kucēnu fizisko un psihisko veselību.
LKF nodarbojas ar šķirnes suņu audzēšanu, izstāžu, sporta sacensību organizāciju, suņu apmācību, ar darbības profila saistītu kursu organizāciju.
Tikai LKF reģistrētie suņi var piedalīties visdažādākajās starptautiskajās izstādēs, kuras rīko vadošās kinoloģiskās organizācijas pasaulē – FCI klubi, Amerikas Kennel Klubs un Kennel Klubs (Lielbritānija).
Tādēļ – ja esat nolēmis iegādāties šķirnes suni ar ciltsrakstiem un gribat darboties LKF ietvaros (izstādes, suņu sports, apmācība u.c.), kā arī būt pārliecināti par kucēna atbilstību šķirnei un tās veselības prasībām, noskaidrojiet, vai kucēnam ciltsrakstus izdos LKF (ārvalstīs – FCI vai tās organizācija)!!!

Par Talsu kinoloģisko klubu:

Mērķi:


1) attīstīt, izkopt un popularizēt tīršķirnes suņu audzēšanu;
2) apvienot dažādu šķirņu suņu audzētājus un turētājus;
3) veikt suņu apmācību;
4) attīstīt suņu sportu.

Kontaktinformācija:

www.talsusuns.lv

Tālr. + 371 27057279

e-pasts: zanda@talsusuns.lv

Juridiskā adrese:

“Akmeņi”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258, LATVIA

Pieņemšanas laiki:

iepriekš vienojoties.

Reģistrācijas Nr. un konts:


Nr.40008098063

SEB banka,
EUR konts/account: LV59UNLA0050016480671

Suņu apmācība, hendlings, socializācija un suņu sports:

Par suņu apmācības iespējām lūdzam kontaktēties ar LKF kvalificēto apmācību instruktori, kinoloģi

Ilzi Čuhnovu-Rancāni (hendlings, paklausība, socializācija, suņu sports) (tālr. 29198762; e-pasts:cranberry7@inbox.lv):


I.Čuhnova-Rancāne

Canis terapijas aktivitātes:

Svetlana Matveja – valdes priekšsēdētāja, kinoloģe, tālr. +371 27057279, e-pasts: akmeni.usm@inbox.lv

Saites

Latvijas Kinoloģiskā federācija

Starptautiskā kinoloģiskā federācija (FCI)

Starptautiskās kinoloģiskās federācijas (FCI) organizācijas

Pedigree datu bāze

Kluba Dibināšanas vēsture

Pirmo reizi publicēts: 25.01.08

2005.gada 13.novembrī, sanākot kopā 35 Latvijas Kinoloģiskās apvienības kluba “AKO” Talsu nodaļas biedriem, tiek ierosināts veidot pašiem savu klubu. 2006.gada 23.janvārī tiek dibināta biedrība “Talsu Kinoloģiskais Klubs” (Latvijas Kinoloģiskās apvienības sastāvā).
Klubam attīstoties, 2008.gadā pieņemot Ciltsdarba nolikumu, kā arī ņemot vērā kinoloģiskās darbības attīstību Latvijā un pārmaiņas Latvijas Kinoloģiskajā apvienībā, kā arī to, ka Talsu kinoloģiskā kluba attīstības un ciltsdarba prasības kluba suņiem atbilst Latvijas Kinoloģiskās federācijas (LKF/FCI) izvirzītajiem mērķiem un darbībai, 2009.gada decembrī kluba biedru sanāksme pieņem lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Talsu kinoloģiskā kluba uzņemšanai LKF. Ar 17.01.2010. LKF Padomes un 31.07.2010. LKF Konferences lēmumu Talsu kinoloģiskais klubs uzņemts LKF sastāvā pagaidu biedra statusā. Ar LKF Padomes 29.01.2012. lēmumu un LKF Konference 16.06.2012. apstiprinājumu Talsu kinoloģiskais klubs uzņemts par pilntiesīgu LKF biedru.

Valde

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuras sastāvā ir 5 valdes locekļi, kuri tiek izvēlēti uz 3 gadiem. Biedrības sapulce no šā sastāva ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē un vada biedrības darbu. Augstākā biedrības lēmējinstitūcija ir biedru sapulce. Valdes sastāvs:

S.Matveja – valdes priekšsēdētāja, LKF kinologa kvalifikācija
I.Čuhnova-Rancāne, LKF kinologa kvalifikācija
U.Ezergals,
Z.Gintere, LKF kinologa kvalifikācija
K.Škodova, LKF kinologa kvalifikācija, kluba Ciltsdarba komisijas vadītāja.

Ciltsdarba komisija

Kluba ciltsdarbu vada un kontrolē Ciltsdarba komisija trīs cilvēku sastāvā, to ievēl kluba sapulcē. Kluba valde apstiprina komisijas vadītāju. Komisija darbojas saskaņā ar Ciltsdarba nolikumu (sk. sadaļu “Audzēšana”). Komisijas sastāvs:

K.Škodova – LKF kinoloģe, Ciltsdarba komisijas vadītāja,
I.Čuhnova-Rancāne, LKF kinoloģe,
S.Matveja – LKF kinoloģe.

Izstādes

Katru gadu piedalāmies dažādās LKF/FCI organizētajās izstādēs gan Latvijā, gan ārpus Latvijas.

Sporta darbs

Viens no kluba mērķiem ir attīstīt suņu sportu. Klubā darbojas sporta suņu grupa.

Canis terapija jeb terapija ar suni

Canis terapija ir metode, kas pastiprina cilvēka rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni. Nodarbību vada kvalificēts terapeits un tās parasti notiek bērnudārzos, sākumskolās un pamatskolās. Canis terapijai tiek izraudzīti tādu šķirņu suņi, kurām nav raksturīga agresivitāte, hiperaktivitāte un kuras ir selekcionētas kā palīgs cilvēkam.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018