Pirmo reizi publicēts: 26.10.09

Kad Jūsu suns jau ir apguvis labas uzvedības pamatprasmes (socializāciju), darba šķirņu suņi – apmācību, un Jūs gribat darboties kopīgi tālāk – aicinām Jūs mūsu Sporta grupā, kurā noteikti atradīsiet sev un savam sunim piemērotāko nodarbošanos, tai skaitā varēsiet izmēģināt arī savas prasmes dažādās suņu sporta sacensībās, kuras organizē un atbalsta Latvijas Kinoloģiskā federācija.

Par darbošanos Sporta grupā interesēties pie LKF kvalificētās apmācību instruktores, kinoloģes Ilzes Čuhnovas-Rancānes (tālr. 29198762, e-pasts:cranberry7@inbox.lv)

TRENIŅOS UN PĀRBAUDĪJUMOS


SPORTA GRUPA PREZENTĀCIJĀ


PRITA DRAGBET MARTIN


18.11.2007.
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2008.g. – 23.vieta biatlonā
2010.g. 23.vieta biatlonā
2011.g. – Tituls “ARGO KAUSS 2011”; 2., 2×3. un 4.vieta BH sacensībās; 4.vieta minipūlingā
2012.g. – 5., 12., 16.vieta BH sacensībās; 5.v. paklausības rallijā
2013.g. – 2.vieta VAK (25 metri) sacensībās
īp. I.Čuhnova-Rancāne

EDORA PIONERY


15.06.2009.
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2011.g. – 16.v. biatlonā
2012.g. – 3., 7. un 8.vieta BH sacensībās; 9.vieta paklausības rallijā; 18.vieta biatlonā; 2.vieta TSB pārbaudes sacensībās
2013.g. – 2×2., 9., 10.vieta BH sacensībās; 6.vieta (3 metri) VAK sacensībās; 2×1.vieta TSB pārbaudes sacensībās; 17.vieta biatlonā
2014.g. – BH – 1.v., 1.v., TSB- 1.v.,2.v.,8.v., 2× 6.vieta, Biatlons – 18 v. A, VAK 3m – 2.v., 6.vieta.
īp. I.Čuhnova-Rancāne

ROYZA KEMERMOOR


23.08.2011.
Apmācība: BH, PD, VAK 3m
Sasniegumi:
2014.g. – BH – 6.v., TSB – 5.v., 4.v.

CHERRY PIONERY RIAI


19.06.2013., kuce/female
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2014.g. – BH iesācēji- 2.v., 10.v., BH – 2.vieta.

DASTIN LEMISELBURG


16.06.2012., suns/male
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2013.g. – 2., 9.vieta BH iesācējiem; 5., 7.vieta VAK (3 metri) sacensībās; 3.vieta TSB pārbaudes sacensībās
2014.g. – BH iesācēji – 1.v., BH – 3.v., 8.v., TSB- 1.v.,3.v., VAK 3m – 2× 4.vieta, biatlons 28. vieta A.

FEST KIEFER JEROM


12.10.2011., suns/male
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2014.g. – BH – 1.v., 5.v., 1.v., TSB- 6.v., 7.v., VAK 3m – 1.v., VAK 15m – 5.v., VAK – 25m – 3.vieta.

SANDOR LAMARENDAS


08.03.2013., suns/male
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2014.g. – BH ies.- 11.v., TSB – 7.v., Biatlons – 9.vieta A.

FEITA


18.03.2010.
Apmācība: BH
Sasniegumi:
2012.g. – 2×5., 7. un 16.vieta BH sacensībās; 2. un 3.vieta pakalusības rallijā; 8.vieta minipūlingā
2013.g. – 12.vieta minipūlingā, 6., 9.un 19.vieta BH sacensībās; 2.un 6.vieta VAK (3 metri) un 6.vieta VAK (15 metri) sacensībās
īp. J.Bredika

DODŽERS


10.12.2011.
Apmācība: BH, PD, VAK 25m, VPK 15m
Sasniegumi:
2012.g. – 27.vieta biatlonā
2013.g. – 5., 11., 13.vieta BH iesācēju sacensībās, 13.vieta BH sacensībās; 1., 2×8.vieta VAK (3 metri) sacensībās; 32.vieta biatlonā
2014.g. – BH – 3.v., 5.v., VAK 15m -2× 2.vieta, VAK 25m – 2.v., TSB – 9.vieta, Biatlons – 11.vieta B.
īp. D.Skrastiņa

AIKS


15.03.2012.
Apmācība: BH
Sasniegumi:
2013.g. – 2×1., 6.vieta BH sacensībās iesācējiem; 3. un 6.vieta BH sacensībās; 7. un 9.vieta VAK (3 metri) sacensībās; 4.vieta VAK (25.metri) sacensībās; 7.vieta TSB pārbaudes sacensībās; 8.vieta biatlonā
2014.g. – BH – 3.vieta, VAK 15m – 6.v., TSB – 1.v, 4.v., Biatlons – 30.vieta A.

LEGRANT LAND FREDDY FOSTER


19.08.2012.
Apmācība: BH
Sasniegumi:
2014.g. – BH iesācēji – 8.v., 1.vieta , TSB – 9.v., Biatlons – 7.vieta B.

AMARO FORSETI


11.03.2013.
Apmāciba: BH, PD
Sasniegumi:
2014.g. – BH iesācēji – 5 v., 3 v., 1v., BH – 6 v., VAK 3m – 3.vieta.

MultiCH SNOW DANWEST ENTERNITY JOY


15.07.2010.
Apmācība: AgilityA2

Suņu sporta veterāni, kuri pārstāvējuši klubu iepriekšējos gados

:

AKIRA GARLIAVIETIS


29.08.2009.
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2011.g. – 7.vieta BH sacensībās; 6.vieta minipūlingā; 29.vieta biatlonā
2012.g. – 9.vieta BH sacensībās; 3.vieta minipūlingā; 24.vieta biatlonā, 11.vieta TSB pārbaudes sacensībās
2013.g. – 2.vieta minipūlingā
īp. I.Čuhnova-Rancāne

DIGGERS FELDY


03.05.2007.
Apmācība: BH
Sasniegumi:
2011.g. – 2. un 4..vieta BH sacensībās
2012.g. – 10.vieta BH sacensībās, 1. un 2.vieta paklausības rallijā
īp. S.Mellenberga

JUNNIFERA KEMERMOOR


04.02.2008.
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2011.g. – 9.vieta BH sacensībās; 8.vieta biatlonā
2012.g. – 8.vieta BH sacensībās; 11.vieta biatlonā
īp. I.&L.Irbes

DŽERIS LUKRON DAMVIT


18.08.2008.
Apmācība: BH, PD
Sasniegumi:
2012.g. – 34.vieta biatlonā; 6.vieta TSB pārbaudes sacensībās
2013.g. – 5.vieta minipūlingā; 29.vieta biatlonā
īp. A.Gindra

BALTIK SURPRISE AISHA


08.06.2006.
Apmācība: BH
Sasniegumi:
2011.g. – 9.vieta BH sacensībās; 11.vieta minipūlingā
2012.g. – 9., 10.vieta BH sacensībās; 5.vieta paklausības rallijā; 12.v. minipūlingā
īp. K.Škodova

ENDJY DE AKMENI


10.02.2007.
Apmācība: VPK-2, VAK-2
Sasniegumi:
2011.g. – 32.vieta biatlonā
2012.g. 8.vieta paklausības rallijā
īp. K.Sarma

FIFA


03.05.2009.
Apmācība: BH, PD
2012.g. – 7.vieta BH sacensībās; 7.vieta pakalusības rallijā
īp. M.Poļakova

ARASH ENIGMATIC HERO


01.11.2010.
Sasniegumi:
2011.g. – 2.vieta BH sacensībās
2012.g. – 2.vieta BH sacensībās, 3.vieta paklausības rallijā
īp. M.Poļakova

FILOMENA FOSA ORO SALDORO


06.09.2009.
Sasniegumi:
2011.g. – 1.vieta slēpošanā
2012.g. – 2.vieta slēpošanā, 4.vieta minipūlingā, 5.v. paklausības rallijā
īp. I.Ošiņa

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018