UZMANĪBU! Izmaiņas suņu vakcinēšanā pret trakumsērgu!!!

Pirmo reizi publicēts: 13.06.13

2013.gada 9.maijā Saeima apstiprinājusi izmaiņas Veterinārmedicīnas likumā. Lai arī Latvijas suņu īpašniekiem būtu tādas pašas tiesības kā citiem Eiropas Savienības valstu dzīvnieku īpašniekiem, turpmāk suņi pret trakumsērgu ir vakcinējami saskaņā ar vakcīnas ražotāja sniegto instrukciju. Tas nozīmē: ja Jūsu suns ir vakcinēts pret trakumsērgu ar NOBIVAC rabbies vakcīnu, tad nākamā vakcinācija ir jāveic pēc 3 gadiem. Ja suns vakcinēts ar firmas MERIAL trakumsērgas vakcīnu, tad atkārtoti suns jāvakcinē pēc 2 gadiem. Ja ar suni izbrauc uz trešajām valstīm (Krieviju, Baltkrieviju u.c.), tad jāievēro šo valstu prasības, kuras vislabāk uzzināt attiecīgo valstu vēstniecībās, vēršoties tur rakstiski.

Tomēr lūdzam ievērot zemākminēto un rūpīgi to izlasīt!!!!!!

Veterinārmedicīnas likumā 09.05.2013. ieviestās izmaiņas:

59.pants
14) nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcināciju pret trakumsērgu praktizējošs veterinārārsts izdara saskaņā ar vakcīnas ražotāja veterināro zāļu lietošanas instrukcijā noteikto kārtību un izsniedz Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību;

Uz izstāžu un citu pasākumu dalībniekiem vēl joprojām attiecās MK noteikumi Nr.266.

43. Izstādē drīkst piedalīties suņi, kuri atbilst šādām prasībām:

43.1. ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteiktajām prasībām;

43.2. nav jaunāki par četriem mēnešiem;

43.3. ir vakcinēti pret trakumsērgu:

43.3.1. ne agrāk kā 12 mēnešus pirms izstādes;

43.3.2. ne vēlāk kā 21 dienu pirms izstādes, ja vakcinācija veikta pirmo reizi vai intervāls pēc iepriekšējās vakcinācijas ir ilgāks par 12 mēnešiem;

Kamēr tajos nebūs veiktas izmaiņas, suņi jāvakcinē katru gadu!
Tas nozīmē: mājas suni var vakcinēt atbilstoši vakcīnas ražotāja instrukcijai.
Tiem, kas brauc uz ārzemēm, uz valsti, kur tiek prasīta ikgadēja vakcinācija, vai piedalās publiskos pasākumos, tiem suns ir jāvakcinē vienu reizi gadā!

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018