UZMANĪBU!!! KLUBA BIEDRU SAPULCE 08.03.2015. Pieņemtie lēmumi.

Pirmo reizi publicēts: 10.02.15

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 8.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).

Sapulces darba kārtība:

1) Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par darbības periodu 2012.-2014.gads. TKK 2015.gada darbības plāns. 2) Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2014.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi. 3) Revidenta ziņojums. 2014.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana. 4) Valdes darbības novērtējums. 5) Grozījumi TKK Statūtos. 6) Valdes vēlēšanas. 7) Revidenta pārvēlēšana. 8) TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi. 9) Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pastiem!

Kluba biedru sapulces lēmumi:

1. Pieņemt valdes atskaiti par periodu 2012.-2014.gads un 2015.gada darbības plānu.
2. Izdarīt Grozījumu Ciltsdarba nolikumā, nosakot, ka pirms suņa pārošanas ar FCI sistēmā sastāvošās organizācijās reģistrētām kucēm vaislas suņa īpašniekam pirms katras pārošanas ir pienākums saņemt Klubā suņa pārošanas dokumentu, kuru Ciltsdarba komisija reģistrē Kluba pārošanas atļauju uzskaites grāmatā.
3. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2014.gada pārskatu un 2014.gada pārskatu.
4. Novērtēt valdes darbību ar atzīmi “teicami”.
5. Izdarīt šādus grozījumus biedrības statūtos (Ja grozījumi Ciltsdarba nolikumā izdarāmi sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā vai Latvijas Kinoloģiskās federācijas Ciltsdarba reglamentā, tos izdara Biedrības valde. / Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Viens pārstāvis var pārstāvēt ne vairāk kā divus biedrus. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.)
6. Ievēlēt valdi uz 3 gadiem esošajā sastāvā.
7. Par revidenti ievēlēt B.Kražovsku.
8. Dažādi jautājumi. Debates.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018