UZMANĪBU! Kluba biedru sapulce š.g. 16.martā plkst. 12.00!!! Pieņemtie lēmumi.

Pirmo reizi publicēts: 23.02.14

Sanāksmes norises vieta: Talsi, Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju ielā 7

Darba kārtība:

1. Talsu kinoloģiskā kluba 2013.gada darbības rezultātu apkopojums un analīze. 2014.gada darba plāns. (Ziņo valde un Ciltsdarba vadītājs.)
2. Revidenta atzinums par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2013.gada pārskatu. Pārskata apstiprināšana.
3. Revidenta vēlēšanas.
4. Valdes locekļa vēlēšanas.
5. Grozījumi Talsu kinoloģiskā kluba Ciltsdarba nolikumā.
6. Par biedra naudas apmēra noteikšanu.
7. Dažādi jautājumi. Debates.

Kluba biedru sapulces lēmumi:

1. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2013.gada pārskatu un 2013.gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2013.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2014.gada darba plānu.
3. Par revidenti ievēlēt S.Apškrūmu.
4. Par valdes locekli ievēlēt K.Škodovu.
5. Apstiprināt Grozījumus Talsu kinoloģiskā kluba Ciltsdarba nolikumā.
6. Par biedra naudas apmēra noteikšanu.
7. Dažādi jautājumi. Debates.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018