UZMANĪBU! Svarīga LKF informācija par izstādēm Lietuvā un Igaunijā!!!

Pirmo reizi publicēts: 10.06.13

Lai izslēgtu nepatiesas un sagrozītas informācijas izplatību, tad LKF vēlas darīt zināmu LKF klubu biedriem sekojošu informāciju:
2013.gada 4.aprīlī Viļņā tikās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālo kinoloģisko organizāciju pārstāvji – A.Muriseps un K.Kerema (Igaunija), Vija Klučniece (Latvija), Ramune Kazlauskaite, A.Staskevičiene (Lietuva), lai apspriestu turpmāko sadarbību, ņemot vērā izmaiņas Igaunijas Izstāžu nolikumā.
Apspriedes gaitā tika pārstrādāts sadarbības līgums starp trijām Baltijas valstīm, kura atsevišķi punkti bija novecojuši, bet citi radīja grūtības realizācijā.
Sadarbības līgums tika papildināts ar punktu, kurš nosaka, ka jebkura no trim Baltijas valstu organizācijām, veicot tādas izmaiņas savos normatīvajos dokumentos, kas var ietekmēt pārējo sadarbības partneru fiziskās personas, pirms izmaiņu apstiprināšanas informē sadarbības partnerus. Ja kāda no pusēm iebilst pret šīm izmaiņām, tad tiek organizēta tikšanās triju valstu pilnvaroto pārstāvju starpā, lai atrisinātu pretrunas.
Tika precizēta arī CAC sertifikātu piešķiršanas kārtība un līgumā skaidri norādīts, ka čempiona kandidāta sertifikāts CAC piešķirams visās valstīs starpklases, atklātās, darba vai čempionu klases suņiem un kucēm neatkarīgi no vecuma. Tas nozīmē, ka salīdzinošajā ringā sunim/kucei Igaunijas izstādēs ir tiesības saņemt CAC sertifikātu, neskatoties uz vecumu.To der ielāgot visiem Latvijas suņu īpašniekiem, kuri dodas uz izstādēm Igaunijā. Ja organizatori atsakās izsniegt sertifikātu, tad steidzīgi informēt LKF Izstāžu komisiju pēc atgriešanās Latvijā.
Turpmāk uz izstādēm, kuras organizē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālās kinoloģiskās organizācijas, reģistrācija tiks pieņemta personīgi no katra izstādes dalībnieka (bez EKK,LKF un LKD dalības). Nosūtot reģistrācijas dokumentus būs jāpievieno LKF maksājumu kartīte, lai saņemtu atlaidi, ko paredz sadarbības līgums.
Jaunais sadarbības līgums stāsies spēkā ar to brīdi, kad to apstiprinās nacionālo kinoloģisko organizāciju Padomes. Līdz tam darbojas vecais līgums, kas nozīmē,ka katra no valstīm formē attiecīgās valsts čempionu, jauno čempionu un veterānu čempiona titulu ar vienu CAC sertifikātu (Igaunijas, Latvijas) vai „Izstādes uzvarētāja” sertifikātu (Lietuva). Pagaidām suņiem ar grieztām ausīm un astēm Igaunijas pārstāvji iesaka nepiedalīties izstādēs.
Sanāksmes protokolā tika ierakstīts arī, ka Igaunijas nacionālā organizācija informēs sadarbības partnerus par tiesībām piedalīties izstādēs suņiem ar grieztām astēm un ausīm. Latvijas un Lietuvas pārstāvji lūdza protokolā ierakstīt, ka viņu organizācijas apmierina sekojoši lēmuma varianti:
1) Atļaut izstādīties suņiem ar grieztām ausīm un astēm, kā notgeikts Igaunijas valsts likumdošanā (proti, nevar izstādīties tikai Igaunijā dzimis dzīvnieks ar apgrieztu asti un ausīm, piederošs Igaunijas iedzīvotājam);
2) neatkarīgi no īpašnieka dzīvesvietas un suņa dzimšanas vietas un laika (proti, neviens suns, tai skaitā arī medību, nedrīkst piedalīties izstādēs ar grieztām ausīm un asti).

Tikai 29.maijā ir paredzēta Igaunijas nacionālās organizācijas padomes sēde, kurā tad tiks lemts jautājums par Izstādes nolikumu un attiecīgi par suņu ar grieztām ausīm un astēm dalību Igaunijas izstādēs, pēc šīs sanāksmes sadarbības līguma apstiprināšanu skatīs Latvijas un Lietuvas nacionālās kinoloģiskās organizācijas.

Sakarā ar to, ka 29.05.2013. Igaunijas Kennel klubs nepieņēma lēmumu par triju Baltijas valstu sadarbības līguma apstiprināšanu, Latvijas Kinoloģiskā federācija un Lietuvas Kinologu apvienība pieņēma lēmumu attiecībā uz suņu šķirnēm ar kupētām ausīm un astēm:
Baltijas junioru čempionu Latvijas suņiem noformēt ar 1 JCA sertifikātu, kas saņemts Latvijā un 2 JCAC sertifikātiem, kuri saņemti Lietuvā;
Baltijas čempionu Latvijas suņiem noformēt ar 1 CAC sertifikātu, kas saņemts Latvijā, un 1 CAC un 1 Uzvarētāja sertifikātu, kas saņemts Lietuvā.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018