Canis terapija ir metode, kas pastiprina cilvēka rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni. Nodarbību vada kvalificēts terapeits un tās parasti notiek bērnudārzos, sākumskolās un pamatskolās. Canis terapijai tiek izraudzīti tādu šķirņu suņi, kurām nav raksturīga agresivitāte, hiperaktivitāte un kuras ir selekcionētas kā palīgs cilvēkam (piem., labradori, ņūfaundlendi, Bernes ganu suņi u.c.).

Dzīvnieku psihoterapeitiskā iedarbība uz cilvēku zināma jau no seniem laikiem. Par terapijas ar suni metodes pamatlicēju uzskata ārstu psihologu no Ņujorkas Borisu Levinsonu. Mūsdienās suņus-terapeitus var sastapt slimnīcās, pansionātos un rehabilitācijas centros, kuros suņiem pat ir štata vietas. Atbilstoši šai terapijai apmācīti suņi ir gaidīti viesi arī skolās: tikšanās ar suni rada pozitīvu emocionālu atbalstu. Bērniem ar garīgas attīstības problēmām, autismu, cerebrālo trieku, dažādiem kustību traucējumiem suns ir motivācija censties veikt noteiktas darbības. Sadarbojoties cilvēkam ar suni, veidojas beznosacījuma mīlestība un uzticēšanās, bērns mācās iniciatīvu, pacietību un paškontroli, aug pašnovērtējums un kompetence, mazinās spastika muskuļos un veidojas jauni refleksi. Bērns uztver nodarbības nevis kā kārtējo ārstēšanās kursu, bet vienkārši priecājas par tikšanos ar suni. Efekts no šīs metodes paliek arī tad, kad suņa nav klāt. Terapijai ar suni praktiski nav nevēlamu blakusefektu, izņemot, ja cilvēkam ir alerģija pret suņa spalvu.

Plašāka informācija par Canis terapiju pieejama šeit

Talsu kinoloģiskā kluba darbība Canis terapijā

Talsu kinoloģiskais klubs Canis terapijā un apmācībās iesaistījies 2011.gada janvārī. Šobrīd tiek apgūts un pilnveidots apmācības kurss. Canis terapijā Talsu kinoloģiskais klubs sadarbojas ar Talsu sākumskolu − divas reizes nedēļā: strādājam pedagogu klātbūtnē, kopīgi izstrādājot mācību plānu un tad nodarbībā ar suņiem realizējot to.
Kluba biedriem un suņiem, kuri vēlas iesaistīties Canis terapijā, ir iespēja apgūt šīs prasmes un iemaņas sertficētu instruktoru vadībā, galvenokārt Polijā (ar Latvijas Kinoloģiskās federācijas atbalstu).

  

Atbildīgā par Canis terapijas aktivitātēm:
Svetlana Matveja – valdes priekšsēdētāja, kinoloģe, tālr. +371 27057279, e-pasts: akmeni.usm@inbox.lv

2011. gada jūnijā noslēdzās Talsu novada fonda Projektu programmas “Savu vidi veidojam paši” iesniegto projektu vērtēšana. 2011.gadā fonds saņēma pavisam 9 pieteikumus, un pirmo reizi gala rezultātu noteica ne tikai fonda padomes dalībnieku un žūrijas komisijas vērtējums, bet arī interneta balsojums Talsu novada fonda mājas lapā www.tnf.lv. Kā absolūts līderis visos vērtējumos izvirzījās Talsu sākumsskolas un Talsu kinoloģiskā kluba iniciatīvas grupas kopīgais projekts “Suns – atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām”. 2011./2012.mācību gadā Talsu sākumskolā audzēkņus ar speciālām vajadzībām sāk iekļaut vispārizglītojošās klasēs. Šiem bērniem tas nozīmē trauksmi, neveiklību un atstumtības risku. Skolas speciālie pedagogi izmantos inovatīvu risinājumu – terapiju ar suņiem jeb canisterapiju. Dzīvnieku nebeidzamā beznosacījuma mīlestība palīdz bērniem apgūt ne tikai latviešu valodu, matemātiku, dabas zinātnes, bet arī pacietību, paškontroli, iniciatīvu.

2011. gada 16. oktobrī jau trešo reizi notika Latvijā lielākā suņu labdarības izstādē BIG Match Show, kuras laikā arī apbalvoja konkursa „Sunim draudzīgākais gada veikums” titula ieguvējas, mūsu kluba pārstāves – Svetlanu Matveju un Daci Lauvu (Raudziņu). Vairāk par pasākumu: šeit

Sižets Talsu TV par Canis terapiju

Raksts laikrakstā “Talsu Vēstis” 01.10.2011.

18.10.2011. Intervija Latvijas Radio 1 par Canis terapiju (raidījums “Labrīt” plkst. 8:45)

 

 

2012.gada marts-2013.gada marts: Talsu novada fonda projekta ietvaros (sadarbībā ar Talsu sākumskolu) darbs ar maznodrošinātajiem bērniem.

2012.gada augusts-decembris: Talsu novada konkursa ietvaros (sadarbībā ar Talsu sākumskolu) Talsu sākumskolas bērnu, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas, adaptēšana mācībām vispārizglītojošās klasēs.

No 2013.gada 16. līdz 22.jūnijam Mazirbē ar devīzi: „Personīgā izaugsme + izglītots suns = profesionāla kanisterapija!” noslēgusies Latvijas Kinoloģiskās federācijas Mācību komisijas, Talsu kinoloģiskā kluba un biedrības “Es pasaulē” organizētā I Kanisterapijas nometne. Nometnes dalībnieki apguva zināšanas un saņēma sertifikātus par piedalīšanos šādos semināros: “Praktiskie saskaņas instrumenti ceļā pie sevis un citiem” (lektore psyh. mag.Kristīne Maka), “Psiholoģiskie aspekti darbā ar bērniem, kuriem ir psihiskās attīstības traucējumi” (lektore psiholoģe, neropsiholoģiskās sensomotoras smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste K.Umalas-Lūse),
“Radošās domāšanas tehnikas” (lektore mag. pd. sc. Iveta Cīrule), “Wolhard tests kucēniem. Teorija un prakse. Starpsugu kontakts. Stress, metodes tā novērsšanai. Relaksācijas paņēmieni” (lektore suņu trenere PL, kinoloģe-instruktore,kanisterapijas asistente, starptautiskās kategorijas tiesnese Ingūna Tihomirova).

Apsveicam Talsu kinoloģiskā kluba suņus un saimniekus ar sekmīgi nokārtotiem kanisterapijas eksāmeniem!

Daci Raudziņu ar bīglu ODRIJU (1.līmeņa kanisterapijas suns);
Kristīni un Uģi Freibergus ar Bernes ganusuni AMIRU ELHE (1.līmeņa kanisterapijas suns);
Guntu Rībenu ar ņūfaundlendieti RAFFY BEAR RINGO (1.līmeņa kanisterapijas suns).

 

Talsu kinoloģiskā kluba darbības un mērķu popularizēšanai Canis terapijas (terapija ar suni) jomā kluba Canis terapijas adeptes Svetlana Matveja un Dace Raudziņa no 2016.gada 7. līdz 8.februārim piedalījās 4. Viskrievijas kanisterapijas konferencē Sanktpēterburgā, Krievijā.

Konferencē kluba pārstāves uzzināja, kā Krievijas Federācijā tiek organizēta Canis terapija, par tās lomu sociāli-psiholoģiskajā rehabilitācijā. Ļoti saistoša bija Kamčatkas novada bērnu bibliotēkas Petropavlovskā-Kamčatskā Canis terapijas grupas ‘“Lapa pomošči” (Drauga ķepa) pieredze “Lasām kopā ar suņiem”. Konferences dalībnieki dalījās pieredzē par darbu ar problemātisko bērnu vecākiem. Sanktpēterburgas Canis terapijas centra “Severnij” pasniedzējas Ņina Tretjakova stāstīja par sociālas integrācijas darbu ar jauniešiem ar Dauna sindromu, izmantojot suņu teātri. Maskavas apgabala Možaiskas pilsētas Canis terapijas grupas “Tu un es” pārstāve stāstīja par suņu izmantošanu svešvalodu agūšanā.

Iegūto pieredzi plānots realizēt arī Talsu kinoloģiskā kluba Canis terapijas grupā, jau uzsāktas sarunas par sadarbību ar Talsu bērnu bibliotēku.