Ciltsdarba komisija

Kluba ciltsdarbu vada un kontrolē Ciltsdarba komisija trīs cilvēku sastāvā, to ievēl kluba sapulcē. Kluba valde apstiprina komisijas vadītāju. Komisija darbojas saskaņā ar Ciltsdarba nolikumu (sk. sadaļu “Audzēšana”). Komisijas sastāvs:

K.Škodova – LKF kinoloģe, Ciltsdarba komisijas vadītāja,
D.Raudziņa –  LKF kinoloģe,
S.Matveja – LKF kinoloģe.