Informācija par “Nacionālās visu šķirņu suņu izstādes” pasākuma norisi 24-25.oktobrī, Talsos

Cienījamie izstādes dalībnieki! Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu valstī, Talsu kinoloģiskais klubs bērnu drošības dēļ atceļ hendleru konkursus “Nacionālo visu šķirņu suņu izstādē” 24. un 25.oktobrī, Talsos.

Dear participants! Taking into account the increased number of Covid-19 infections in Latvia, Talsi Cynological Club cancels the handler competitions for the safety of children at the “National Dog Show of All Breeds” on October 24 and 25, in Talsi.

Informācija par “Nacionālo visu šķirņu suņu izstādi” 24-25.oktobrī, Talsos

Cienījamie izstādes dalībnieki! Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu valstī, sīkāka informācija par Talsu kinoloģiskā kluba organizēto “Nacionālo visu šķirņu suņu izstādi” 24. un 25.oktobrī, Talsos sekos pēc Krīzes vadības padomes sēdē, saistībā ar Covid-19 straujo izplatību Latvijā, pieņemtajiem ierobežojumiem. Reģistrēšanās izstādēm tiek pagarināta līdz 14.10.(ieskaitot)!!! Informēsim arī par izmaiņām ekspertu sastāvā.

Dear participants! Taking into account the increased number of Covid-19 infections in Latvia, more detailed information on the “National Dog Show of All Breeds” organized by Talsi Cynological Club on October 24 and 25 in Talsi will follow after the Crisis Management Council meeting of the government, according to the restrictions adopted. The registration for the Dog Shows is extended until 14.10 (inclusive)!!! We will also inform you about changes in the composition of experts.

Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulces kopsavilkums

Šī gada 26.jūnijā norisinājās Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce, kā ietvaros tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Pieņemts valdes pārskats par 2019.gadu,akceptēts 2020. gada plāns.

2. Pieņemti zināšanai aktuālie ciltsdarba jautājumi.

3. Apstiprināts revidenta ziņojums un 2019.gada pārskats.

4. Par revidenti ievēlēta I. Kozlova.

Paldies, ka ieradāties un novēlam Jums jauku šo vasaru! Uz tikšanos nākamajā sapulcē!

Uzaicinājums uz Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulci

Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 26.jūnijā plkst. 19.00 Talsu novada Lībagu pagasta “Pinēdiņos”.

Sapulces darba kārtība:

 1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par 2019.gadu. TKK 2020.gada darbības plāns.
 2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2019.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
 3. Revidenta ziņojums. 2019.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
 4. Revidenta pārvēlēšana.
 5. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
 6. Dažādi jautājumi. Debates.

Ierašanās uz sapulci – OBLIGĀTA!

Epidemioloģiskā drošība un piesardzība tiks nodrošināta – sapulce notiks ārtelpās. Lūgums ievērot 2m savstarpējo distanci.

Sīkāk informāciju skatīt epastā!

TIEK PĀRCELTS TALSU KINOLOĢISKĀ KLUBA RĪKOTĀS NACIONĀLĀS VISU SUŅU ŠĶIRŅU IZSTĀDES NORISES LAIKS!

Ievērojot Latvijas valdības izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 vīrusa infekciju un noteiktajiem aizliegumiem publisko pasākumu rīkošanā, Talsu kinoloģiskais klubs pārceļ 2020.gada 2. un 3.maijā plānoto Nacionālo visu suņu šķirņu izstādi uz 2020.gada 24. un 25.oktobri.

Vairāk info meklējiet šeit! For more information click here!

LKF novērtē instruktoru darbu

Darbs, kas veikts ar mīlestību, vienmēr tiks novērtēts. Talsu kinoloģiskā kluba biedri sirsnīgi sveic suņu apmācību instruktori Ilzi Čuhnovu-Rancāni ar sasniegumiem un nopelniem LKF labā! Paldies par darbu un novēlam neapstāties pie sasniegtā!

Uzaicinājums uz Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulci

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 15.martā plkst. 11.00 Talsos, Viesnīcas TALSI Konferenču zālē (Kareivju ielā 16, 1.stāvā).

Sapulces darba kārtība:

 1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par 2019.gadu. TKK 2020.gada darbības plāns.
 2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2019.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
 3. Revidenta ziņojums. 2019.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
 4. Revidenta pārvēlēšana.
 5. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
 6. Dažādi jautājumi. Debates.

Ierašanās uz sapulci – OBLIGĀTA!

Sīkāk informāciju skatīt epastā!