Uzaicinājums uz Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulci

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 15.martā plkst. 11.00 Talsos, Viesnīcas TALSI Konferenču zālē (Kareivju ielā 16, 1.stāvā).

Sapulces darba kārtība:

  1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par 2019.gadu. TKK 2020.gada darbības plāns.
  2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2019.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
  3. Revidenta ziņojums. 2019.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
  4. Revidenta pārvēlēšana.
  5. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
  6. Dažādi jautājumi. Debates.

Ierašanās uz sapulci – OBLIGĀTA!

Sīkāk informāciju skatīt epastā!